Asociația pentru cultură,
multimedia și educație
democratică Alpha
JRLS - The Romanian Journal of Literary Studies
GIDNI - Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity
LDMD - Literature, Discourse and Multicultural Dialogue
CCI - Communication, Context and Interdisciplinarity
Institutul Alpha Arhipelag XXI Press Reviste Conferințe Contact

Reviste

Editura ARHIPELAG XXI publică, deocamdată, două reviste cu profil academic și cultural, dedicate domeniului umanist - istoriei, criticii și teoriei literare, literaturii comparate, lingvisticii, antropologiei, studiului mentalităților etc.

Astfel, Journal of Romanian Literary Studies e o revistă redactată în limbile engleză și franceză, beneficiind de sistem de recenzare peer-review și fiind coordonată de un board știinţific alcătuit din personalități remarcabile ale discursului critic românesc și european contemporan. Revista e indexată în numeroase baze de date internaționale și se află în evaluare pentru a fi acceptată în Arts and Humanities Citation Index - Thomson Reuters.

Revista Alpha încearcă să se integreze în primul rînd în dialogul critic și academic autohton, oferind un spațiu de dezbatere celor mai incitante teorii și perspective de analiză a fenomenului literar, lingvistic, filosofic, comunicațional contemporan.