Asociația pentru cultură,
multimedia și educație
democratică Alpha
JRLS - The Romanian Journal of Literary Studies
GIDNI - Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity
LDMD - Literature, Discourse and Multicultural Dialogue
CCI - Communication, Context and Interdisciplinarity
Institutul Alpha Arhipelag XXI Press Reviste Conferințe Contact

Arhipelag XXI Press

Editura ARHIPELAG XXI (Arhipelag XXI Press), patronată de Asociația pentru cultură, multimedia și educație democratică ALPHA, publică studii, eseuri, volume colective, colecții de Proceedings ale unor conferințe naționale și internaționale, din domeniul studiilor umaniste (în principal, dar încurajează de asemenea inițiative editoriale din domeniul studiilor economice, ingineriei, tehnologiei informației etc.). În același timp, editura consacră serii separate creațiilor literare originale (proză, poezie, teatru), precum și artelor vizuale sau muzicale. Editorii Arhipelag XXI mizează atît pe formatul tipărit, consacrat, cît și pe impactul și accesibilitatea formatului electronic, fiind interesați de dezvoltarea unor proiecte editoriale capabile să fructifice revoluția Noilor Media în discursul cultural contemporan.

AHIPELAG XXI încearcă să răspundă imperativelor de internaționalizare a fluxului de idei și produse artistice românești prin integrarea revistelor pe care le coordonează (Journal of Romanian Literary Studies și Alpha), respectiva volumelor de Proceedings ale conferințelor organizate de Asociația ALPHAîn cele mai prestigioase baze de date internaționale. De asemenea, politica editorială e axată pe o strategie de punere în circulație a cărților în cele mai importante biblioteci din străinătate și de difuzare a acestora către redacțiile celor mai influente publicații culturale (astfel încît acestea să poată beneficia de recenzii).