Asociația pentru cultură,
multimedia și educație
democratică Alpha
JRLS - The Romanian Journal of Literary Studies
GIDNI - Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity
LDMD - Literature, Discourse and Multicultural Dialogue
CCI - Communication, Context and Interdisciplinarity
Institutul Alpha Arhipelag XXI Press Reviste Conferințe Contact

Institutul de Studii Multiculturale Alpha

Institutul de studii multiculturale Alpha organizează cursuri, workshop-uri, conferințe, evenimente culturale și se implică în proiecte de cercetare și comunitare menite să contribuie la împlinirea obiectivelor generale ale Asociației pentru cultură, multimedia și educație democratică ALPHA.

Strategia Institutului prevede stabilirea de parteneriate cu instituții academice, culturale și alte organizații cu statut și scopuri similare, în vederea elaborării și gestionării unor proiecte cu impact semnificativ în societatea de azi, aducînd un plus valoric experienței profesionale a unor grupuri-țintă de specialiști, oferindu-le acestora un climat propice dezvoltării personale și contribuind la popularizarea rezultatelor și efectelor celor mai noi linii de cercetare și dezbatere științifică.